Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuste eraldamise kord

Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuste eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2016, 4

Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuste eraldamise kord

Vastu võetud 11.05.2016 nr 20
jõustumine 01.06.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) valitsemiskulude eelarvesse planeeritud toetuste eraldamise kord.

  (2) Korra kohaselt võib eraldada:
  1) ühekordset toetust füüsilistele ja juriidilistel isikutele, kelle elukoht või tegevuskoht on registreeritud Võru linnas või kes esindab Võru linna;
  2) tegevustoetust, mille aluseks on pikaajaline koostööleping.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse eraldamise aluseks on taotlus või koostööleping.

  (2) Ühekordset toetust saab taotleda arvestades, et tegevuse toetuseks polnud võimalik esitada taotlust vastavalt kehtivatele kordadele ja toetuse eraldamine mõjutab oluliselt sündmuse toimumist.

  (3) Taotlusele lisatakse kulude eelarve või kulude aluseks oleva kuludokumendi koopia.

§ 3.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega, lähtudes avalikust huvist või juhindudes linna arengusoovidest.

  (2) Kui tegevus, mille jaoks toetust taotleti, jääb ära, kohustub toetuse saaja sellest koheselt linnavalitsusele teatama ja toetuseks üle kantud summa kümne tööpäeva jooksul tagastama.

  (3) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele ühe kuu jooksul pärast tegevuse toimumist aruande eraldatud toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentide koopiatega

  (4) Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. juunil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json