Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 41 „Lääne-Harju valla heakorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 2

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 41 „Lääne-Harju valla heakorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel ja arvestades Õiguskantsleri poolt Lääne-Harju Vallavolikogule 04.03.2019 tehtud ettepanekut Lääne-Harju valla heakorraeeskirja põhiseadusega kooskõlla viimiseks

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruses nr 41 „Lääne-Harju valla heakorraeeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) munitsipaalmaal teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude kahjustamine ja omavolilised raietööd;“;
  2) paragrahvi 4 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:
„16) linnas, alevikes ja külades korterelamu akna välisküljele toiduainete asetamine;“;
  3) paragrahvi 4 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:
„17) linnas, alevikes ja külades korterelamu rõdu või lodža piirdest kõrgemal pesu kuivatamine;“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json