Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 3

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 06.05.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Misso Vallavalitsuse 27.05.2010 määrus nr 4 „Misso Vallavalitsuse hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise kord“;
  2) Misso Vallavalitsuse 23.05.2014 määrus nr 2 „Misso Kooli koolieelse lasteasutuse lahtiolekuaja kehtestamine ja ajutine sulgemine“;
  3) Varstu Vallavalitsuse 18.10.2010 määrus nr 5 „Hoone aadresskoha tähistuse nõuded“;
  4) Varstu Vallavalitsuse 20.05.2014 määrus nr 6 „Valla liinil sõidupiletihinna kehtestamine“;
  5) Varstu Vallavalitsuse 24.03.2014 määrus nr 3 „Varstu valla raamatukogude teenuste hinnad“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Loik
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Eve Mändmaa
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json