Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava 2020– 2024 kinnitamine

Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava 2020– 2024 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 7

Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava 2020– 2024 kinnitamine

Vastu võetud 12.05.2020 nr 12

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2015 määruse nr 51„ Jõhvi Sotsiaalmaja põhimäärus” § 5 ja Jõhvi Vallavolikogu 14. septembri 2017 määruse nr 126 “Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord” § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava 2020 – 2024 (lisatud 13-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Max Kaur
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Sotsiaalmaja arengukava 2020-2024

/otsingu_soovitused.json