Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021-2025 kinnitamine

Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2021, 11

Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021-2025 kinnitamine

Vastu võetud 12.05.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 37 lõike 3 punkti 2, Tapa Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord“ § 2 lg 3, § 4 lg 3, lg 6, § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021–2025 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Riho Tell
vallavanem

Piret Treial
vallasekretär

Lisa Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json