HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lihula Lasteaia arengukava kinnitamine

Lihula Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2022, 9

Lihula Lasteaia arengukava kinnitamine

Vastu võetud 12.05.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Lääneranna Vallavalikogu 08.04.2021 määruse nr 114 „Lääneranna valla hallatava asutuse arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lihula Lasteaia arengukava aastateks 2022-2024 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lihula Lasteaia arengukava 2022-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json