EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2012, 9

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 19.10.2011 nr 20

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Kaubandustegevuse seaduse“ § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tänavakaubanduse müügipileti hinnad

  (1) Kehtestada järgmised müügipileti hinnad:
  1) müügipileti hind sõltub müüdavast kaubagrupist ning ühe päeva hinnad on järgmised:

tööstuskaup

2 eurot

toidukaup

1 euro

käsitöö ja omatoodang

0,70 eurot

istikud, seemned, igasugused taimed, kuused

1 euro
  2) ühe kuu müügipileti hinnad on järgmised:

tööstuskaup

10  eurot

toidukaup

5 eurot

käsitöö ja omatoodang

3.50 eurot

istikud, seemned, igasugused taimed, kuused

5 eurot  (2) Müügipilet väljastatakse kuni üheks aastaks ning müügipileti hind saadakse ühe kuu hinna korrutamisel kuude arvuga.

§ 2.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  (1) Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel, kui avalikul üritusel tegutseb kaubanduse korraldajana vallavalitsus:

1) toidukaup, toitlustamine

5 eurot

2) tööstuskaup

8 eurot  (2) Kui teatud kauba või teenuse müügi korral peab olema vastav registreering, lisandub registreeringu eest tasutav riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele.

§ 3.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis trükitakse vallavalitsuse üldplangile. Müügipilet on dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

  (3) Müügipileti number on kordumatu numbrite kombinatsioon, mille määrab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus registreerib vastavas registris käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–7 nimetatud andmed.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2011. a.

Raul Peetson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json