Teksti suurus:

Vormsi vallavolikogu 2010. aasta 29. märtsi määruse nr 7 „Maakasutustoetuse maksmine“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2013, 1

Vormsi vallavolikogu 2010. aasta 29. märtsi määruse nr 7 „Maakasutustoetuse maksmine“ muutmine

Vastu võetud 03.06.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse KOKS § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Vormsi vallavolikogu 2010. aasta 29. märtsi määruse nr 7 muutmine

  Vormsi Vallavolikogu 2010. aasta 29. märtsi määruses nr 7 „Maakasutustoetuse maksmine“
tehakse järgmised muudatused:
  1) § 2 lg 2 p 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Üle 7 ha suuruse metsamaa puhul koopia kehtivatest metsa inventeerimisandmetest.
  2) § 3 lg 2 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Metsamaa kasutus loetakse tõendatuks, kui avaldusele on lisatud iga kinnistu kohta koopia kehtivatest metsa inventeerimisandmetest.
  3) § 4 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Maakasutustoetuse väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel, toetus kantakse avaldusel esitatud pangakontole .

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1.juuli 2013.a.

  (2) Määrusele lisatud uuendatud maakasutustoetuse taotluse blankett.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Taotluse blankett

/otsingu_soovitused.json