Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2016, 11

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Vastu võetud 02.06.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määrus nr 10 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019".

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2017-2020 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json