Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2018, 7

  Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

  Vastu võetud 07.06.2018 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1

  /otsingu_soovitused.json