Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 3

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas“ muutmine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruses nr 36 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:
„141) toitlustamisteenus;“;
  2) määrust täiendatakse paragrahviga 391 järgmises sõnastuses:
§ 391. Toitlustamisteenus
(1) Toitlustamisteenuse eesmärk on võimaldada toimetulekuraskustes isikutele üks täisväärtuslik toiduportsjon päevas.
(2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada toitlustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.
(3) Teenust osutab teenusepakkuja sotsiaalosakonna poolt esitatud otsuse ja nimekirja alusel.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json