Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 4

Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend“ §-i 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  § 4. Teenistusgrupid ja palgaastmed
Lääne-Harju Vallavalitsuses rakendatakse järgmisi teenistusgruppe ja palgaastmeid:

TeenistusgruppPalgaastePõhipalga alammäär eurotPõhipalga ülemmäär eurot
Juhtivametnik115003500
Tippametnikud/spetsialistid ja keskastmejuhid210002400
Keskastme ametnikud/spetsialistid310002000
Töötajad4Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär1000

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json