SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2019, 15

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Vastu võetud 12.06.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ § 4 lg 7 ja § 5 lg 6 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. juulist 31. detsembrini 2019

  (1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
  1) maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
  2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus, kokku 24 korda;
  3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot.

  (2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
  1) maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta;
  2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest.

  (3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:
  1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus on 190 eurot;
  2) omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json