Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse 13. juuni 2023. a määruse nr 10 „Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäär“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2024, 7

Saaremaa Vallavalitsuse 13. juuni 2023. a määruse nr 10 „Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäär“ muutmine

Vastu võetud 11.06.2024 nr 12

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 221 lõike 3 ja Saaremaa Vallavolikogu 25. mai 2023. a määruse nr 13 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Saaremaa Vallavalitsuse 13. juuni 2023. a määruse nr 10 „Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäär“ paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduse § 221 lõikes 2 nimetatud väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude Saaremaa valla poolt tasumise piirmääraks kehtestatakse 500 eurot.ˮ.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2024. a.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json