HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine

Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 14.06.2024, 12

  Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine

  Vastu võetud 10.06.2024 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, huvikooliseaduse § 21 lõike 3 ja Viljandi Kunstikooli direktori esitatud ettepaneku alusel.

  § 1.   Kinnitada alates 01.09.2024 Viljandi Kunstikoolis tegutsevate ringide, rühmade ja tundide õpilaste õppetasu järgnevalt:

    (1) 1. - 4. klass, algklassid (2-4 ak.t nädalas) 30 eurot kuus

    (2) 5. - 9. klass, põhikool (alates 4 ak.t nädalas) 37 eurot kuus

    (3) Valikõpe, 11-26 aastased (1-3 ak.t nädalas) 30 eurot kuus

    (4) Kunstiring (1-2 ak.t nädalas) 25 eurot kuus

    (5) Kunstiring (3-4 ak.t nädalas) 30 eurot kuus

    (6) Lasteaialaste kunstiõpe (1 ak.t nädalas) 23 eurot kuus

    (7) Keraamikaõpe (2 ak.t nädalas) 30 eurot kuus

    (8) Keraamikaõpe Viljandi Kunstikooli algklasside ja põhikooli õpilastele 25 eurot kuus

    (9) Beebide kunstiõpe (1 ak.t) 10 eurot kord

    (10) Täiskasvanute kunstiõpe rühmas (2 ak.t) 10 eurot kord (+ materjali hind)

    (11) Individuaaltund 7-19. k.a. aastane (60 minutit) 20 eurot kord (+ materjali hind)

    (12) Individuaaltund täiskasvanutele (60 minutit) 40 eurot kord (+ materjali hind)

  § 2.   Õppetasude kuutasu arvestus toimub õppeperioodil 9 kuu eest.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 22.08.2022 määrus nr 12 „Viljandi Kunstikooli õppetasude kinnitamine“.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse alates 01.09.2024.

  Johan-Kristjan Konovalov
  linnapea

  Ene Rink
  linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json