Teksti suurus:

Paide Linnavalitsuse 08.07.2019 määruse nr 9 „Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 1

Paide Linnavalitsuse 08.07.2019 määruse nr 9 „Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 08.07.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord“ § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Muuta § 1 lõiget 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Eelseisva eelarveaasta taotluse summad arvestatakse jooksva aasta 30. juuni seisuga kinnitatud eelarve tasemel, millest 2023. aasta taotluses tuleb vähendada majanduskulusid 15%, välja arvatud soojusenergia, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning toiduainete kulud.“
§ 2. Muuta § 2 lõiget 2 järgmises sõnastuses
„(2) Investeeringuks loetakse põhivara soetamist maksumusega alates 10 000 eurost (ilma käibemaksuta) või põhivara väärtust suurendav rekonstrueerimistöö. Investeeringuks ei loeta jooksvat remonti. Väikesemahulised remonttööd kavandatakse eelarve taotluse tegevuskuludeks.“
§ 3. Määruse lisade kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Paide Linnavalitsuse 08.07.2019 määrusega nr 9 „Paide linna eelarve taotluste koostamise ja esitamise kord“ kehtestatud lisad 1 ja 2 ning kehtestada muudetud lisad 1 ja 2.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eimar Veldre
linnapea

Oliver Raal
jurist linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Personalikulude arvestus muudetud

Lisa 2 Eelarve taotluse seletuskiri muudetud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json