Teksti suurus:

Loksa Linnavolikogu 27.01.2022 määruse nr 2 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 2

Loksa Linnavolikogu 27.01.2022 määruse nr 2 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Vastu võetud 07.07.2022 nr 11
rakendatakse alates 01.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Loksa Linnavolikogu 27.01.2022 määruse nr 2 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ paragrahv 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 7 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json