Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 3

Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 07.07.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 alusel, kooskõlas Loksa Linnavolikogu 17.03.2022 määrusega nr 3 „Loksa linna 2022. aasta eelarve“.

§ 1.   Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 130 930,03 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 190 814,23eurot;
  3) investeerimistegevus summas -341 010,00 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas 400 000,00 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2022. aasta I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json