Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 6

Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 07.07.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve linna 2022. a esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Määrusega võetakse vastu Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisadele:
  1) Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimene lisaeelarve koondeelarve (Lisa 1);
  2) Kohtla-Järve linna 2022. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve (Lisa 2);
  3) Kohtla-Järve linna 2022. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve (Lisa 3);
  4) Kohtla-Järve linna 2022. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 4);
  5) Kohtla-Järve linna 2022. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 5);
  6) Kohtla-Järve linna 2022. aasta likviidsete varade muutus (Lisa 6).

Tiit Lillemets
volikogu esimees

Lisa1  Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimene lisaeelarve koondeelarve

Lisa2  Kohtla-Järve linna 2022. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve

Lisa3  Kohtla-Järve linna 2022. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve

Lisa4  Kohtla-Järve linna 2022. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa5  Kohtla-Järve linna 2022. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa6  Kohtla-Järve linna 2022. aasta likviidsete varade muutus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json