HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025 kinnitamine

Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2022, 9

  Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 12.07.2022 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 2 ja 3, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 4 ja Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määruse nr 43 ,,Rannu Lasteaed Naerupesa põhimäärus" § 6 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Heiki Hansen
  abivallavanem vallavanema ülesannetes

  Kaisa Kangro
  vallasekretäri asendaja

  Lisa Rannu Lasteaed Naerupesa arengukava 2022-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json