EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Turukaubanduse korraldamine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.08.2018, 1

Turukaubanduse korraldamine

Vastu võetud 08.08.2018 nr 12
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4, § 19 lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 64 „Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ punkti 1.5. alusel.

§ 1.  Turukaubanduse müügikoht

  Lubada turukaubanduse korras müüa kaupa või teenust Põlva Haldusteenistuse väljastatud müügipileti alusel Põlva linnas asuval Põlva keskväljakul ja lähialal vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Müügipileti väljastamine

 (1) Müük turukaubanduse korras on lubatud aastaringselt.

 (2) Müügipilet väljastatakse toidukaupade ja istikute müügiks müügikohas vastavalt lisale 1.

 (3) Müügipilet väljastatakse tööstuskaupade müügiks müügikohas vastavalt lisale 2.

 (4) Müügipileti väljastamise tingimused ja korra ning müügipileti hinna kehtestab Põlva Haldusteenistus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Põlva Vallavalitsuse 24. mai 2017. a määrus nr 3 "Turukaubanduse korraldamine" tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

Martti Rõigas
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Eliko Saks
vallasekretär

Lisa 1 Toidukaupade ja istikute müügikoha asendiskeem

Lisa 2 Tööstuskaupade müügikoha asendiskeem

/otsingu_soovitused.json