HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu arengukava õppeaastateks 2020-2023 kinnitamine

Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu arengukava õppeaastateks 2020-2023 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.08.2020, 21

Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu arengukava õppeaastateks 2020-2023 kinnitamine

Vastu võetud 11.08.2020 nr 10
jõustumine 01.09.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määruse nr 186 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise kord” § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu arengukava õppeaastateks 2020 – 2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

Lisa Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json