HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Nõo Spordikooli võistluskulude katmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.08.2020, 28

Nõo Spordikooli võistluskulude katmine

Vastu võetud 10.08.2020 nr 5

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 alusel, vastavalt „Huvikooli seaduse“ § 21 lõikele 2 ja tuginedes „Nõo Spordikooli põhimääruse“ § 19 lõigetele 1 ja 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Nõo Spordikooli (edaspidi: spordikool) õpilaste võistluskulude (sh osavõtutasud, majutuskulud, transport, toitlustamine jne) katmist.

  (2) Võistluskulud tasutakse Nõo valla (edaspidi: vald) ja vanemate poolt.

§ 2.   Võistlustasude tasumise kord

  (1) Katta valla eelarvest spordikooli õpilaste võistluskuludest kuni 50 % ulatuses alljärgneva korra kohaselt:
  1) võistluse eel tasub Nõo vallavalitsus 100 % võistlusele kuluvast summast;
  2) võistluse järgselt tasub vanem osaliselt tagasi tema lapse (laste võistlustel osalemise kulud.

  (2) Võistluskulude osas peab arvestust spordikooli direktor, kes otsustab kooli eelarves võistluskuludeks ettenähtud eelarveliste vahendite kasutamise ja vanema makstava osa suuruse.

  (3) Spordikool väljastab vanematele teavitusi võistluskulude tasumise kohustuse osas kalendrikuu põhiselt.

§ 3.   Kohustuse sätestamine õppelepingutes

  Vanemate kohustus osalemiseks võistluskulude tasumises sätestatakse vanema ja spordikooli vahel sõlmitavas õppelepingus.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json