ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse piirhinna kooskõlastamine

Väljaandja:Tootsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 89

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse piirhinna kooskõlastamine

Vastu võetud 04.09.2017 nr 2
RT IV, 14.09.2017, 5
jõustumine 01.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2018RT IV, 28.04.2018, 8701.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2 ja lõike 4, § 14¹ lõike 1, § 14² lõike 2, Tootsi Vallavolikogu 11.10.2007 määruse nr. 15 „Tootsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ alusel ning lähtudes 31.08.2017. a. OÜ Tootsi Kommunaal poolt esitatud taotlusest ja Tootsi Vallavolikogu poolt 19.01.2017 määrusega nr. 1 kinnitatud Tootsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2017-2028.

§ 1.  Veevarustuse teenuse piirhind alates 01. november 2017. a.

  Kooskõlastada Tootsi vallas veevarustuse teenuse piirhind alates 01. november 2017. a 1,30 eurot/m³, millele lisandub käibemaks

§ 2.  Heitvee ärajuhtimise teenuse piirhinnad alates 01. november 2017. a.
[Kehtetu - RT IV, 28.04.2018, 87 - jõust. 01.06.2018]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01. november 2017. a.