Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2018, 10

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 22.08.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023 (lisa 143 lehel).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist, kuid mitte enne kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Lähtudes eeltoodust ning arvestades haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks:
  1) Vara Vallavolikogu 07.10.2015 määrus nr 13 „“Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020”;
  2) Alatskivi Vallavolikogu 30.09.2015 määrus nr 11 „“Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020”;
  3) Kallaste Linnavolikogu 30.09.2015 määrus nr 15 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020”.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018 - 2023

/otsingu_soovitused.json