Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määruse nr 2 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2018, 28

Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015 määruse nr 2 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 05.09.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 ja huvikooli seaduse § 17 ning Kuusalu keskkooli 12.06.2018 hoolekogu protokoll nr 4 ja Kolga kooli 23.05.2018 hoolekogu protokoll nr 9 alusel

§ 1.   Määruse muutmine


Kuusalu Vallavalitsuse 02.04.2015. a määruses nr 2 "Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord" tehakse järgmine muudatus:
paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: "Hoolekogu liikmed valitakse vähemalt kord kolme aasta tagant".

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Salu
Vallavanem

Leelo Konton
Vallavalitsuse sekretär vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json