Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2021, 3

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 08.09.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavalitsuse 10.08.2017 määrus nr 7 "Sotsiaaltranspordi teenustasude ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine".

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json