Teksti suurus:

Rakvere Vallavalitsuse 19.09.2013 määrus nr 4 „Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2021, 4

Rakvere Vallavalitsuse 19.09.2013 määrus nr 4 „Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 08.09.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavalitsuse 19.09.2013 määrus nr 4 „Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitamine" (avaldamismärge RT IV, 04.10.2013, 76).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json