HaridusKool

Teksti suurus:

Elva Muusikakooli õppetasude määrad, vabastuse andmise ja õppetasu maksmise kord

Elva Muusikakooli õppetasude määrad, vabastuse andmise ja õppetasu maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2021, 5

Elva Muusikakooli õppetasude määrad, vabastuse andmise ja õppetasu maksmise kord

Vastu võetud 18.06.2019 nr 8
RT IV, 26.06.2019, 29
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2021RT IV, 24.03.2021, 927.03.2021
07.09.2021RT IV, 14.09.2021, 201.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 2, Elva Muusikakooli põhimääruse § 17 lg 4 ja 6, Elva Muusikakooli hoolekogu koosoleku, Elva Muusikakooli õppenõukogu koosoleku otsuste ning Elva Muusikakooli direktori ettepaneku alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Elva Muusikakooli õppetasu määrad, maksmise kord ning õppetasust vabastamise ja soodustuste andmise tingimused.

§ 2.   Õppetasumäär

  (1) Õppetasu suurus ühe õppuri kohta kuus on:
  1) eelklassi rühmaõpe – 14 eurot;
  2) eelklassi rühmaõpe ja üks pillitund nädalas – 22 eurot;
  3) eelklassi rühmaõpe ja kaks pillitundi nädalas – 30 eurot;
  4) süva-, üld- ja vabaõppes ning lisa-aastatel – 30 eurot;
  5) grupiõpe (kitarr, ukulele) – 20 eurot;
  6) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 45 minutit nädalas) – 45 eurot;
  7) täiskasvanud õppurile (õppetunni kestvus 60 minutit nädalas) – 60 eurot;
  8) täiskasvanud õppurile, kes osaleb Elva Muusikakooli akordionistide või puhkpilliorkestris (õppetunni kestvus 45/60 minutit nädalas) – 30/45 eurot;
  9) grupiõpe täiskasvanud õppurile (kitarr, ukulele, kannel) - 30 eurot.
[RT IV, 14.09.2021, 2 - jõust. 01.10.2021]

  (2) Täiskasvanud õppurile on üksikute tundide võtmisel õppetasu suurus 15 eurot õppetunni eest (õppetunni kestvus 45 minutit).

§ 3.   Tasumise periood

  (1) Õppetasu tasutakse kord kuus septembrist maini (9 kuud) Elva Vallavalitsuse esitatud arve alusel.

  (2) Määruse paragrahvis 2 nimetatud üksikute tundide võtmisel tasutakse õppetasu kohapeal või esitatud arve alusel.

§ 4.   Õppetasu maksmisest vabastamine

  (1) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise majanduslikel põhjustel otsustab Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond.

  (2) Direktori käskkirjaga võib õppetasust vabastada:
  1) kui õppur on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud terve kuu ulatuses;
  2) pere ühe põhiõppe osakonnas õppiva lapse, kui perest õpib muusikakoolis üheaegselt vähemalt kolm last;
  3) muudel põhjendatud juhtudel, kooskõlastades vabastamise eelnevalt Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga.
[RT IV, 24.03.2021, 9 - jõust. 27.03.2021]

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json