Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Ruhnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.09.2021, 11

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 25.08.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Ruhnu vallas moodustatakse 1 valimisjaoskond.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Ruhnu vallamajas (Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

  (2) Kodus hääletamist korraldab valimisjaoskond nr. 1.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andre Nõu
vallavanem

Tiina Allik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json