Teksti suurus:

Koduteenuste mahud ja maksumuse määrade kinnitamine

Koduteenuste mahud ja maksumuse määrade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2013, 8

Koduteenuste mahud ja maksumuse määrade kinnitamine

Vastu võetud 29.11.2010 nr 10

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Torgu Vallavolikogu 2004. a määruse nr 1-1/6 lisa 3 kinnitatud "Koduteenuste mahud ja maksumus", arvestades eruo kasutusele võtu seaduse § 5 ning Eesti üleminekut eurole 1. jaanuarist 2011. a.

§ 1.  Koduteenuste mahtude ja maksumuse määrade kinnitamine

  Kinnitada alates 2011. a koduteenuste mahud ja maksumuse määrad alljärgnevalt:
 1) koduteenuste pakett maksumusega 10 eurot;
 2) koduteenusete pakett maksumusega 20 eurot;
 3) koduteenuste pakett maksumusega 29 eurot.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2011. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees