Teksti suurus:

Puudega inimese toetuse suuruse kinnitamine

Puudega inimese toetuse suuruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2013, 9

Puudega inimese toetuse suuruse kinnitamine

Vastu võetud 29.11.2010 nr 11

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Torgu Vallavolikogu 30.01.2006. a määruse nr 1-1/4 "Puudega inimese toetuse taotlemise määramise ja maksmise korra kinnitamine" arvestades Euro kasutusele võtu seadust § 5 ning Eesti üleminekut eurole 1. jaanuarist 2011. a.

§ 1.  Puudega inimese toetuse suuruse kinnitamine

  Kinnitada alates 2011. a toetuse suurused järgnevalt:
 1) raske puudega isiku toetus on 48 eurot kvartalis (16 eurot kuus)
 2) sügava puudega isiku toetus on 78 eurot kvartalis (26 eurot kuus).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2011. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees