Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kinnitamine

Hooldajatoetuse määra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2013, 10

Hooldajatoetuse määra kinnitamine

Vastu võetud 29.11.2010 nr 13

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Torgu Vallavolikogu 31.03.2008. a määruse nr 1-1/7 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" arvestades euro kasutusele võtu seadust § 5 ning Eesti üleminekut eurole 1. jaanuarist 2011. a.

§ 1.  Hooldajatoetuse kinnitamine

  Kinnitada alates 2011. a hooldajatoetus alljärgnevalt:
 1) hooldajatoetuse määr ühes kuus on 26 eurot.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2011. a.

Mihkel Undrest
volikogu esimees