HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuse taotlemise avalduste vormide kehtestamine

Sõidusoodustuse taotlemise avalduste vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2014, 27

Sõidusoodustuse taotlemise avalduste vormide kehtestamine

Vastu võetud 06.10.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määruse nr 20 “Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord Rapla vallas“ paragrahvi 3 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
 1) õpilastele sõidukaardi taotlemise ja/või piletite alusel kompensatsiooni taotlemise avalduse vorm (lisa 1) ja
 2) õpilase kooli ja koju sõidutamisel isikliku auto kulude hüvitamise avalduse vorm (lisa 2).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2