Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Alatskivi valla arengukava 2020

Alatskivi valla arengukava 2020 - sisukord
  Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2014, 32

  Alatskivi valla arengukava 2020

  Vastu võetud 24.11.2011 nr 18
  RT IV, 08.06.2012, 6
  jõustumine 01.12.2011

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.11.2012RT IV, 21.12.2012, 101.10.2012
  25.09.2014RT IV, 14.10.2014, 1617.10.2014, rakendatakse alates 01.10.2014

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõige 1 punkt 7 ja § 37 lõige 7 ja Alatskivi vallavolikogu 28. juuli 2011 määruse nr 12 "Alatskivi valla põhimäärus" § 40 lõige 1 alusel.

  § 1.  Vastu võtta Alatskivi valla arengukava 2020 vastavalt lisale 1.

  § 2.  Kinnitada Alatskivi valla arenguks kavandatud tegevuskava 2011-2015 vastavalt lisale 2.

  § 3.  Alatskivi valla arengukava avalikustada valla veebilehel www.alatskivi.ee.

  § 4.  Määrus jõustub 2011. aasta 01.detsembrist.

  § 5.  Käesoleva määruse jõustumisest tunnistatakse kehtetuks kõik varasemad Alatskivi valla arengukavad ja arengukavadega seotud tegevuskavad.

  Lisa 1  Alatskivi valla arengukava 2020

  Lisa 2 Alatskivi valla arengukava tegevuskava
  [RT IV, 14.10.2014, 16 - jõust. 17.10.2014, rakendatakse 01.10.2014]