HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla valla lasteasutuse kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vormi kehtestamine

Rapla valla lasteasutuse kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vormi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2016, 1

Rapla valla lasteasutuse kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vormi kehtestamine

Vastu võetud 10.10.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 27. veebruari 2014. a määruse nr 2 “Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelses lasteasutuses“ paragrahvi 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Vormi kehtestamine

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Rapla valla lasteasutuste kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vorm (lisa 1).

§ 2.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavalitsuse 10. märtsi 2013. a määrus nr 13 “Rapla valla lasteasutuse kohatasu soodustuse saamiseks taotluse vormi kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Toomet
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär

Lisa 1 Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json