Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 - sisukord
  Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2016, 3

  Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

  Vastu võetud 07.10.2016 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   „Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“ võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Tõlliste Vallavolikogu 21. septembri 2015. a määrus nr 7 „Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ (RT IV, 29.09.2015, 8) tunnistatakse kehtetuks.

  Rein Randver
  Volikogu esimees

  Lisa Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020