Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2016, 19

  Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 10.10.2016 nr 18

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõigete 3 ja 4, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja Kunda linna põhimääruse § 27 lõike 2 ja § 28 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  Viktor Engelbrecht
  Linnavolikogu aseesimees

  Lisa  Kunda linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json