Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2016, 21

Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 11.10.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json