HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2017/2018 - 2020 kinnitamine

Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2017/2018 - 2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Orissaare Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 33

  Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2017/2018 - 2020 kinnitamine

  Vastu võetud 11.10.2017 nr 6

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ning Orissaare vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 88 „Orissaare valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 11 lg 8 alusel

  § 1.   Kinnitada Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2017/2018 -2020 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 3.   Arengukava avalikustada Orissaare Lasteaia „Päikesekiir“ ja Orissaare valla veebilehel.

  Vello Runthal
  vallavanem

  Anne Saar
  vallasekretär

  Lisa 1 Lasteaia „Päikesekiir“ arengukava aastateks 2017/2018 - 2020

  /otsingu_soovitused.json