HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017- 2022 kinnitamine

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017- 2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Orissaare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 34

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017- 2022 kinnitamine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 67 lõigete 1 ja 2, Orissaare Vallavolikogu 28.06.2012. a määrusega nr 88 kehtestatud „Orissaare valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukava koostamise kord“ § 11 lg 8 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine.

  Kinnitada Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2017 - 2022 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vello Runthal
vallavanem

Anne Saar
vallasekretär

Lisa  Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017- 2022

/otsingu_soovitused.json