Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2017. aasta viies lisaeelarve

Rae valla 2017. aasta viies lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 38

  Rae valla 2017. aasta viies lisaeelarve

  Vastu võetud 10.10.2017 nr 80

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2017. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Vähendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 70 000 eurot.

   (2) Suurendada 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 280 407 eurot.

   (3) Suurendada 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 210 407 eurot.

   (4) Punktides 1 – 3 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa 1  Rae valla 2017. aasta viies lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json