Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste valla 2017. aasta III lisaeelarve

Vastse-Kuuste valla 2017. aasta III lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2017, 51

  Vastse-Kuuste valla 2017. aasta III lisaeelarve

  Vastu võetud 12.10.2017 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vastse-Kuuste valla finantsjuhtimise korra § 14 lõigetega 1 ja 3.

  § 1.  Võtta vastu Vastse-Kuuste valla 2017. aasta III lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Inge Kalle
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vastse-Kuuste valla 2017. aasta III lisaeelarve