Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2021, 2

Kastre valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

Vastu võetud 21.09.2021 nr 123

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1, 3 ja Kastre valla põhimääruse § 87 lg 8 alusel.

§ 1.   Kastre valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

  Kinnitada Kastre valla eelarvestrateegia 2022-2025 vastavalt määrus lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 110 „Kastre valla eelarvestrateegia 2021-2024“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa Kastre valla eelarvestrateegia 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json