Teksti suurus:

Kastre Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 14 „Kastre Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse põhimõtted, palgamäärad ja tingimused“ osaline muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.10.2021, 3

Kastre Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 14 „Kastre Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse põhimõtted, palgamäärad ja tingimused“ osaline muutmine

Vastu võetud 21.09.2021 nr 124

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 14 „Kastre Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse põhimõtted, palgamäärad ja tingimused“ Lisa 1, vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.10.2021

Mati Möller
Volikogu esimees

Lisa Palgagruppide vahemikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json