Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime muutmine

Kohanime muutmine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 4

  Kohanime muutmine

  Vastu võetud 09.07.2008 nr 81

  "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 3 p 1, "Kohanimeseaduse" § 5 lg 4, § 7 lg 2 p 3, Võru Linnavolikogu 08.12.2004 määrusega nr 52 kehtestatud “Kohanimede määramise korra“ alusel ning tulenevalt Võru Linnavolikogu alatise kultuurikomisjoni 08.05.2007. a ettepanekust, Võru Linnavolikogu
  m ä ä r a b:

  § 1.  Muuta Antsla maantee kohanimi Tallinna maanteeks.

  § 2.  Linnavalitsusel kompenseerida puudutatud isikutele nime muutmisest tingitud põhjendatud kulutused kirjalike taotluste alusel.

  § 3.  Määrus jõustub 01.09.2008.

  Tõnu Anton
  Esimees