Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Konkursi “Värvid linna” juhendi uue redaktsiooni kinnitamine

Konkursi “Värvid linna” juhendi uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2012, 13

Konkursi “Värvid linna” juhendi uue redaktsiooni kinnitamine

Vastu võetud 30.03.2007 nr 41
jõustumine 03.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.201001.01.2011
29.02.2012RT IV, 05.11.2012, 1303.03.2012, "määruses on läbivalt asendatud sõna "arhitektuuri- ja planeerimisamet" sõnaga "majandusamet" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Viljandi linna põhimääruse § 41 lõike 3 alusel ja Viljandi linna visuaalse üldilme parandamiseks ning korrastatuma elukeskkonna loomise vajadusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Konkursi eesmärgiks on saavutada parem visuaalne üldilme ja korrastatum elukeskkond Viljandi linnas.

  (2) Konkursil osalevad kõik juriidilised või füüsilised isikud, kes on Viljandi linnas konkursi toimumise aasta 15. septembriks:
  1) värvinud ja korrastanud hoone fassaadi või;
  2) saanud kasutusloa uuele hoonele või;
  3) värvinud ja korrastanud või rajanud krundi piirdeaia.

  (3) Viljandi linn annab välja kuni viis peapreemiat suurusega 320 (kolmsada kakskümmend) eurot ja kuni kümme teist preemiat suurusega 200 (kakssada) eurot korrektselt ning kaunilt korrastatud ja rajatud hoonete ja piirdeaedade omanikele.
[Viljandi Linnavolikogu 24.11.2010 määrus nr 49 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Konkursi parimad selgitatakse välja viies grupis:
  1) pereelamud;
  2) korter- ja ridaelamud;
  3) äri- ja tootmishooned;
  4) vanalinna muinsuskaitsealal asuvad hooned;
  5) piirdeaiad.

  (5) Linn jätab endale õiguse sõltuvalt osalemise aktiivsusest ja tulemustest vähendada või suurendada preemiate arvu ja anda välja eripreemiaid.

  (6) Majandusametis koostatakse välisviimistluspass või kooskõlastatakse esitatud värvilahendus.

  (7) Välisviimistluspassi ja kooskõlastatud värvilahenduse alusel on võimalus osta hoone fassaadide või piirdeaedade korrastamiseks vajalikke viimistlusvahendeid ja materjale soodsama hinnaga firmadelt, kellega on linnavalitsusel vastav kokkulepe. Välisviimistluse pass korrastatavatele hoonetele ja piirdeaedadele koostatakse linnavalitsuse poolt tasuta.

§ 2.   Konkursi läbiviimine

  (1) Välisviimistluspassi tellimiseks esitab hoone omanik või volitatud esindaja Viljandi Linnavalitsuse majandusametile aadressil Johan Laidoneri plats 5, Viljandi või e-posti aadressil majandus@viljandi.ee vormikohase kirjaliku avalduse (lisa). Uue piirdeaia rajamisel lisatakse avaldusele piirdeaia eskiislahendus.

  (2) Avalduse vormi saab majandusametist ja Viljandi linna koduleheküljelt www.viljandi.ee. Avaldusi välisviimistluspassi valmistamiseks võetakse vastu 01. aprillist kuni 31. juulini.

  (3) Konkursil ei hinnata hooneid ja piirdeaedu, mille korrastamisel või püstitamisel on rikutud head ehitustava, planeerimisseadust, ehitusseadust, Viljandi heakorra eeskirja ja Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärust.

  (4) Komisjon teostab objektide ülevaatuse ning teeb konkursist kokkuvõtted 15. septembrist – 15. oktoobrini ja esitab oma ettepaneku preemiate väljaandmiseks linnavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 01. novembriks.

  (5) Konkursil peapreemiaga hinnatud hoonete omanikele omistatakse konkursi võitja märk kinnitamiseks hoone fassaadile. Konkursi tulemused avalikustatakse.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Lisa Välisviimistluspassi avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json