Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Vajaduspõhise peretoetuse avalduse vormi kinnitamine

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2013, 9

Vajaduspõhise peretoetuse avalduse vormi kinnitamine

Vastu võetud 17.05.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 226 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Vajaduspõhise peretoetuse avalduse vormi ning taotleja ja tema perekonnaliikmete isikuandmete ankeedi kinnitamine


Kinnitada avalduse vorm vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks (lisa 1) ning taotleja ja tema perekonnaliikmete isikuandmete ankeet (lisa 2).

§ 2.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamisest.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär

Lisa Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

Lisa Isikuandmete ankeet