Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2018, 1

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine

Vastu võetud 07.11.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Vanalinna avaliku tasulise parkimisala elanikul on kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel õigus parkida oma sõidukit vanalinna vastava piirkonna puhastamise ajal täiendavat parkimistasu maksmata ka Väike-Rannavärav 6 asuvas parklas vabade kohtade olemasolul.".

Taavi Aas
Linnasekretär

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json