Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 "Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.11.2018, 2

Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 "Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" muutmine

Vastu võetud 07.11.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" § 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eestkostetava vara võõrandamise tingimused otsustab Tallinna Linnavalitsus Tallinna Linnavaraameti (edaspidi linnavaraamet) ettepanekul. Vara võõrandamise korraldab linnavaraamet, juhindudes linnavara võõrandamise regulatsioonist.".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json